Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Dokonca aj Albánsko zakázalo dovoz starých áut

Albánska vláda sa podľa Koha Jone rozhodla od 1. januára 2019 zakázať dovoz áut starších ako 10 rokov. Opatrenie je zamerané na zníženie znečistenia ovzdušia v mestách. Staré autá dovezené pred 1. januárom je možné prihlásiť najneskôr do konca marca. Bulharsko tak zostane jedinou krajinou na Balkáne, kde dovoz ojazdených áut nepodlieha žiadnym obmedzeniam.

Albánsko začalo sprísňovať environmentálne kontroly áut už v roku 2016. Po vládnom opatrení bolo mnoho majiteľov nútených znovu nainštalovať predtým odstránené katalyzátory. S najnovšími zmenami v praxi je povolené dovážať len autá vyhovujúce norme Euro 5 alebo Euro 6. V súčasnosti ich pokrývajú len asi 3 % áut v krajine a Albánsko má jeden z najvyšších vekov vozového parku v Európe – 20 rokov. . . Priemerný vek áut v Bulharsku je rovnaký, ale tieto dve krajiny sa výrazne líšia počtom – okolo 535 000 registrovaných áut v Albánsku oproti viac ako 4 miliónom v Bulharsku.

V minulosti viac ako 90 % albánskeho vozového parku tvorili staré Mercedesy, no v posledných rokoch tento podiel klesá.

Nové opatrenia súvisia aj s obmedzeniami uvalenými v Nemecku a ďalších západoeurópskych krajinách na naftové motory s certifikáciou Euro 4 alebo nižšou. Panujú obavy, že tieto prudko znehodnotené autá sú určené najmä do východnej Európy.

Bulharsko je jedinou krajinou v regióne, okrem Kosova, ktorá nemá reštriktívny režim na dovoz starých áut. Jedinou prekážkou je splatná ekologická daň, ktorá je však zanedbateľná (200 dolárov za autá staršie ako 10 rokov). Rumunsko dlhé roky kontrolovalo dovoz podobnou ekologickou daňou, no v úplne inej výške – v rozmedzí 1000 – 1500 eur v závislosti od výkonu auta. Rumunská vláda ho pred dvoma rokmi zrušila v rámci širšej kampane na zníženie daní. Len o rok sa však dovoz chrumiek takmer strojnásobil a teraz sa pripravuje daňové priznanie.

Ani Srbsko nepovoľuje dovoz áut pod Euro 3 (t. j. vyrobených pred rokom 2001). Ministerstvo životného prostredia v Belehrade nedávno predložilo návrh na zvýšenie latky ešte vyššie. Až do polovice minulého desaťročia srbská vláda vôbec neumožňovala stimulovať vlastnú výrobu v závode Zastava dovozom ojazdených áut.

Bulharské úrady začali podnikať kroky na zníženie znečistenia prostredníctvom zmien zákona o miestnych daniach a poplatkoch prijatých pred týždňom, ktoré po prvýkrát zavádzajú daňový príplatok podľa environmentálnej kategórie vozidla. Zatiaľ sú však plánované sadzby zanedbateľné a vo väčšine prípadov zvýšia daň zo starého auta o 6 až 30 dolárov.